03:47 ICT Thứ bảy, 28/11/2015
Năm 2015: “Tuổi trẻ huyện Nông Sơn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”!
Thông báo từ Hệ thống
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Missing argument 1 for nv_block_adsnet_linkplaza(), called in /home/hdnson/public_html/includes/blocks/global.block_adsnet_linkplaza.php on line 112 and defined in file /includes/blocks/global.block_adsnet_linkplaza.php on line 12

Liên kết

Ủng hộ đồng bào miền Trung


Mẫu đề án nhân sự Đại hội
Mã số văn bản : N/A
Người ký : N/A
Cơ quan ban hành : BTV Huyện đoàn Nông Sơn
Ngày ban hành : N/A
Gửi lên : 26/09/2011 08:56

Nội dung:
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ………………………
* ……., ngày tháng năm 2011.

ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG BCH ĐOÀN……………..KHÓA…., NHIỆM KỲ 2012-2017
(Lưu ý: Chi đoàn cơ sở, Đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2012-2015)

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 40 -KH/HĐTN ngày 20/08/ 2011 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Nông Sơn về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ II Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nông Sơn”. BCH Đoàn……….. xây dựng Đề án xây dựng BCH Đoàn……Khóa……nhiệm kỳ… với các nội dung như sau:

I. NHỮNG CĂN CỨ:
- Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010
- Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Kế hoạch số 40 -KH/HĐTN ngày 20/08/ 2011 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Nông Sơn;
- Sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy…………;
- Yêu cầu của thực tiễn và kinh nghiệm của BCH nhiệm kỳ… *(đương nhiệm).

II. YÊU CẦU
BCH là tập thể đoàn kết có số lượng, cơ cấu phù hợp đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; có độ tuổi bình quân dưới 28 (30)

III. TIÊU CHUẨN:
Nhân sự Ban Chấp hành có trình độ, năng lực, tâm huyết, bảo đảm các tiêu chuẩn quy định trong “Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2010 (dưới đây gọi tắt là Quy chế cán bộ Đoàn), đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:
- Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên.
- Có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đại hội Đoàn toàn quốc, nghị quyết Đại hội cấp trên và cấp mình, gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị.
- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm.
- Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh thiếu nhi, am hiểu về tình hình địa phương, đơn vị.
- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của địa phương, đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.
IV. ĐỊNH HƯỚNG CƠ CẤU BCH ĐOÀN….. NHIỆM KỲ……
* Đặc điểm Đoàn…hiện nay (số lượng đoàn viên, số lượng chi đoàn, đoàn viên của các cơ quan…); BCH đương nhiệm…
Căn cứ vào tiêu chuẩn, yêu cầu và đặc điểm tình hình của đơn vị, BCH….định hướng cơ cấu Ban Chấp hành nhiệm kỳ….. (mới) như sau:
1. Ban Chấp hành có độ tuổi bình quân không quá … tuổi, tỉ lệ nữ chiếm khoảng…%, số lượng ủy viên BCH lâm thời được giữ lại chiếm khoảng …%.
2. Số lượng uỷ viên BCH nhiệm kỳ ….: gồm …. đồng chí, trong đó có 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư….ủy viên BTV….ủy viên BCH .
3. Về hướng cơ cấu vào Ban Chấp hành được phân bổ như sau:
(phần này các đơn vị nêu số lượng cần cơ cấu và số cần giới thiệu đảm bảo tỷ lệ dôi theo quy định)
4. Về hướng cơ cấu vào BTV và phân công phụ trách.

Trên đây là Đề án xây dựng BCH Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 201.. do Ban Chấp hành nhiệm kỳ trình Đại hội xem xét, quyết định.

BCH ĐOÀN…..NHIỆM KỲ….

* Lưu ý: các đơn vị dự kiến danh sách nhân sự cụ thể của BCH và các chức danh kèm theo đề án để trình Cấp ủy, Đoàn cấp trên nhưng không thông qua Đại hội vì đây là dự kiến.
Thông tin chi tiết
Đã xem:
6417
| Đã tải về:
571
Tải về
Từ site Trang thông tin điện tử Huyện đoàn Nông Sơn:
 

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Website Hit Counters